Nieuwbouwlabel Utiliteitsbouw (EPN-U)

Nieuwbouwlabel Utiliteitsbouw (EPN-U) is het energielabel dat bij elk nieuw utiliteitsgebouw verplicht is.

Sinds 2014 is het verplicht om bij de oplevering van een utiliteitsgebouw een energielabel af te geven. Voor het Nieuwbouwlabel Utiliteitsbouw (afgekort als EPN-U) wordt gecontroleerd of vooraf bepaalde duurzaamheidsnormen daadwerkelijk gehanteerd zijn.

EPN-U Nieuwbouwlabel Utiliteitsbouw

Ontwerp naar realisatie

Onze adviseur controleert of het utiliteitsgebouw in overeenstemming met de EPC berekening gebouwd is. Wanneer het gebouw conform EPC berekening is gebouwd mag er een Energielabel Nieuwbouw worden afgegeven. 

Nieuwbouwlabel

Het EPN-U Nieuwbouwlabel Utiliteitsbouw geeft een betere afspiegeling van de duurzaamheid van uw nieuwe utiliteitsgebouw. Waar het EPA-U Energielabel voor utiliteitsgebouwen voor bestaande bouw maximaal tot label A gaat, geeft het Nieuwbouwlabel Utiliteitsbouw een label tot A++++.

 

Bij het ontwerp is in de EPC berekening van het gebouw beschreven wat de energetische waarde van het utiliteitsgebouw is. Het EPN-U Nieuwbouw controleert of uw utiliteitsgebouw voldoet aan de afgesproken kwaliteit uit de EPC Berekening.

Afwijking in EPC berekening

Mocht de EPC berekening té ver afwijken van het uiteindelijke gebouw, dan moet er een nieuwe EPC berekening (volgens de NEN 7120) worden gemaakt.