BENG eisen, wat zijn het?

Gepubliceerd op 12 september 2020

BENG is vanaf 2021 de nieuwe eis voor de energieprestatie gebouwen.

BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle gebouwen (utiliteits- en woningbouw) in Nederland bijna-energieneutraal zijn. Dit is een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. 

BENG: de belangrijkste eisen 

De BENG-eisen zijn opgebouwd uit een drietal indicatoren, ook wel eisen genoemd. Deze indicatoren bieden een duidelijk antwoord voor opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en aannemers. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw (woningbouw en utiliteitsbouw) voldoen aan de BENG-eisen. Dat zijn:

 • ‚ÄčMaximale energiebehoefte: 
  D
  e eerste eis waar vanaf 2021 aan moet worden voldoen is de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te warmen en te koelen. Voor utiliteitsbouw wordt hierbij ook de energie die nodig is voor verlichting meegerekend. De totale hoeveelheid benodigde energie wordt uitgedrukt in kwH per m2. Voor woningen mag die niet meer dan 25 kWh/m2/jaar bedragen, voor utiliteitsgebouwen ligt het maximum op 50 kWh/m2/jaar. Deze eis wordt behaald door het toepassen van goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een juiste oriëntatie van het gebouw.

 • Maximaal primair energiegebruik:
  Hoeveel energie is nodig om in de energiebehoefte van het gebouw te voorzien? Deze waarde, eveneens uitgedrukt in kWh/m2, hangt sterk samen met de gebouwinstallaties: verwarming en koeling, maar ook warm tapwater, hulpenergie, luchtbevochtiging of -ontvochtiging en verlichting. Let wel: van deze waarde kunt u de hoeveelheid opgewekte energie aftrekken. Zonnepanelen helpen u op die manier dus om onder het maximum primair fossiel energiegebruik van 25 kWh/m2/jaar te blijven.

 • Minimaal aandeel hernieuwbare energie: 
  als laatste, er wordt verwacht dat er voor minstens 50 procent gebruikgemaakt wordt van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, biomassa en windenergie.