BREEAM - ENE 1

Gepubliceerd op 16 november 2016

ENE 1 is de BREEAM-NL credit voor: Energie-efficiƫntie

ENE 1

ENE 1 stimuleert het ontwerpen en realiseren van een gebouw met een zo laag mogelijke CO2-emissie van het energiegebruik in de gebruiksfase. BREEAM-NL kent maximaal 15 punten toe aan de ENE 1 credit.

Het aantal punten dat wordt toegekend hangt af van: 

  • Nieuwbouw of Renovatie
  • Het resultaat van de EPC berekening
  • De EPverbetering

De criteria-eis van de ENE 1 credit is:

  • De EPC-berekening is uitgevoerd conform NEN 7120

Innovatiepunten

BREEAM-NL kent de innovatiepunten toe aan voorbeeldige prestaties. De ENE 1 is één van de credits waar BREEAM-NL een innovatiepunt aan toekent. 

Voor één innovatiepunt moet de ENE 1 credit voldoen aan de volgende eisen:

  1. Vijftien punten zijn behaald
  2. Het bewijsmateriaal toont aan dat het gebouw is ontworpen als een gebouw waarbij het gebouwgebonden energiegebruik voor 100% CO2-neutraal en het gebruikersgebonden energiegebruik voor 50% CO2-neutraal is.

Voor twee innovatiepunt moet de ENE 1 credit voldoen aan de volgende eisen:

  1. het bewijsmateriaal toont aan dat het gebouw is ontworpen als een CO2-neutraal gebouw, waarbij zowel het gebouwgebonden als het gebruikersgebonden energiegebruik voor 100% CO2-neutraal zijn.

  2. Het gebouw is gemodelleerd met behulp van DSM-software.