BREEAM - ENE 26

Gepubliceerd op 02 november 2016

ENE 26 is de BREEAM credit voor: Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil.

ENE 26

ENE 26 stimuleert dat gebouwen worden gebouwd zoals ze zijn ontworpen en worden gerealiseerd met een zo laag mogelijke CO2-emissie.

De ENE 26 credit van BREEAM is opgedeeld in 2 punten. Voor deze punten moet er onderbouwd worden aangetoond dat:

- In de opleveringsfase van het gebouw een warmteverliesmeting is uitgevoerd in de vorm van een thermografisch onderzoek. Uit dit onderzoek moet blijken dat de warmte-isolatie op een juiste manier is aangebracht zonder thermische onregelmatigheden.

- In de opleveringsfase van het gebouw warmteverliesmetingen zijn uitgevoerd in de vorm van een luchtdoorlatendheidsmeting. Uit deze meting moet blijken dat het gebouw voldoet aan de ontwerpspecificaties ten aanzien van luchtdichtheid die in de EPC-berekening zijn brekend en vastgesteld. 

Duvast kan u ondersteunen bij de ENE 26 credit door middel van het uitvoeren van een Blowerdoortest of een Thermografisch onderzoek