Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Gepubliceerd op 13 maart 2018

De uitstoot van broeikasgassen met 49% beperken, hoe doe je dat?

Regeerakkoord

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een Klimaatakkoord aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te beperken in 2030. De overheid heeft hierin een aanjagende rol.

Reductieopgave gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving is goed voor ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Hiervoor wordt circa 90% aardgas gebruikt. Richting 2050 zal de gebouwde omgeving volledig CO2-arm moeten zijn. Om 49% CO2-reductie in 2030 te realiseren, dient de gebouwde omgeving substantieel bij te dragen. In het Regeerakkoord wordt uitgegaan van een reductie van 7 Megaton in 2030. Dat is omgerekend zo'n 3,9 miljard kuub gas.

Uitgangspunten

Bij het Klimaatakkoord is het Regeerakkoord het uitgangspunt. Dit betekend dat er een aantal zaken niet ter discussie staan:

  • De doelstelling van 49% reductie in megatonnen
  • De financiële middelen die door de overheid beschikbaar worden gesteld
  • Stoppen met elektriciteitsproductie uit kolen in 2030
  • Minimumprijs voor CO2 in de elektriciteitsopwekking

Transitie

Als de gebouwde omgeving in 2050 CO2-arm moet zijn, betekent dit dat er gemiddeld 200.000 woningen en andere gebouwen per jaar aardgasvrij gemaakt moeten worden tot 2050. In het Regeerakkoord is aangegeven dat aan het eind van de kabinetsperiode nieuwe gebouwen in de regel niet meer op aardgas verwarmd worden.

 

Het hele artikel is hieronder te downloaden