MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

Gepubliceerd op 01 januari 1970

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen.

Wat is de MPG?

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief sturingshulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. Meer informatie vindt u op de website van RVO.

Wanneer is de MilieuPrestatie Gebouwen noodzakelijk?

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht en voor het verkrijgen van fiscale voordelen van de MIA- / Vamil-regeling noodzakelijk. De aanvrager toont met een MPG-berekening aan dat zijn gebouw voldoet aan regelgeving.

Is er een aanscherping voorzien?

Per 1 januari 2021 is een aanscherping naar 0,8 voorzien. Ook is een stip op de horizon genoemd, namelijk een MPG-eis van 0,5 in 2030. Bij deze scherpere eis volstaat het niet meer om net voor de indiening een berekening te maken, men moet tijdens het ontwerpproces al met analyse en ontwerp op de MPG sturen.

Wilt u meer weten over de MPG en de gevolgen hiervan voor uw dagelijks werken? Neem dan contact met ons op.