Nieuwbouwwoningen verplicht gasloos na 1 juli

Gepubliceerd op 17 mei 2018

De kogel is door de kerk! Er werd al lang over gesproken, maar per 1 juli 2018 is het voor de meeste kleinverbruikers (gasdoorlaat tot 40m3 uur) in Nederland niet langer mogelijk om zich aan te sluiten op het gasnet.

De wet VET

Per 1 juli 2018 vervalt deze aansluitplicht. Aangezien de netbeheerder zich uitsluitend mag toeleggen op haar wettelijke taak, betekent dit in de praktijk dat de netbeheerder een kleinverbruiker niet meer aan mag sluiten op het aardgasnet. Woningen en kleine bedrijven moeten hierdoor op zoek naar een andere vorm van verwarming.

Bekijk hier de link naar de wet VET

In de praktijk betekent dit dat nieuwbouwwoningen in bijna alle gevallen verwarmd zullen worden met een warmtepomp of warmtenet. Een warmtepomp is een systeem dat de warmte uit de bodem of lucht gebruikt om een woning te verwarmen.

Het systeem is energiezuiniger dan een CV ketel, maar gebruikt elektriciteit i.p.v. gas. In combinatie met een zorgvuldig ontwerp van de woning (goede kierdichting, hogere isolatie en gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning) kunnen de jaarlijkse energiekosten worden verlaagd.

 

Er zijn uitzonderingen voor deze wetswijziging

  • Woningen waarvoor de vergunningsaanvraag voor 1 juli 2018 wordt ingediend hoeven niet aan de eis te voldoen. Deze woningen kunnen warmtepomp-ready worden gebouwd, maar mogen nog met gas worden verwarmd. Of dit wenselijk is valt met name voor grootschalige projecten te bezien. Voor een individuele particulier is het afhankelijk van kosten, omvang en standaardisatie
  • Gebieden waar een warmtenet of een andere energie infrastructuur is gerealiseerd. De aansluitplicht was hier al niet meer van toepassing. Over het algemeen in het westen van het land. In Overijssel bijvoorbeeld in delen van Enschede, Hengelo en Zwolle.
  • Gebieden die de gemeente onder strenge voorwaarden aanwijst, waar de aansluitplicht blijft bestaan.  Omdat op dit moment nog niet bekend is aan welke voorwaarden precies voldaan moet worden, zijn er nog geen gebieden aangewezen. In juni/juli volgt hier over meer informatie. Uiteraard via de duvast update!

 

Gevolgen belanghebbenden na 1 juli 2018

  • Woningeigenaar
    Meerkosten voor warmtepomp andere duurzame aanpassingen in het ontwerp (LTV, WTW en goede kierdichting e.d). Koken op elektriciteit. Mogelijkheden voor subsidies en aanvullende hypotheekruimte. Denk aan inpassing warmtepomp  met oog op geluid, trilling en bereikbaarheid voor onderhoud (technische ruimte voldoende omvang)
  • Bouwpartijen
    Nog beter in overleg met koper en elkaar over energetische maatregelen in woning en praktische werking hiervan (borging). Detaillering en integraal ontwerp cruciaal voor comfortabele, gezond en energiezuinig ontwerp.