Subsidieregeling energiebesparing bij zorginstellingen

Gepubliceerd op 11 juli 2018

De subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen 2018.

Met deze subsidieregeling worden zorginstellingen gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energie te gebruiken.
Een zorginstelling kan de subsidie aanvragen voor het nemen van energiebesparende maatregelen én voor het verkrijgen van een duurzaam keurmerk.

Budget subsidie

Voor het verkrijgen van een duurzaam keurmerk is totaal € 500.000 beschikbaar.
Voor het nemen van duurzame maatregelen is een totaal van € 4.200.000 beschikbaar.

Maatregelen

Er komen verschillende maatregelen in aanmerking voor subsidie:

 • Toepassen van LED verlichting;
 • Toepassen van ventilatie en verwarming met warmteterugwinning of warmtepomp;
 • Verwarming van water met een warmtepompboiler
 • Terugwinnen van warmte uit douchwater;
 • Toepassen van isolatie in wand, vloer of dak
 • Vervangen van glas
 • Energieopwekking middels zon en biomassa

Lees in de volledige lijst van de rvo [link] wat alle maatregelen en keurmerken zijn.

Criteria voor aanvraag

Er zijn verschillende criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, namelijk:

 • Alleen zorginstellingen die zijn toegelaten op grond van de WTZi kunnen subsidie aanvragen.
 • Per vestiging kan er één keer subsidie voor een maatregel worden aangevraagd.
 • Een zorginstelling kan met één aanvraag subsidie aanvragen voor verschillende vestigingen én voor verschillende maatregelen. Een zorginstelling kan ook meerdere aanvragen indienen.
 • De aangevraagde subsidie en andere overheidssteun die vanaf 2016 is ontvangen mag samen niet hoger zijn dan € 200.000.
 • De offerte voor de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd is vanaf 1 maart 2018 afgegeven.
 • De kosten voor de maatregelen moeten in 2018 worden betaald. 

Hoogte subsidie

Voor de maatregelen kan subsidie worden aangevraagd van maximaal 15% van de kosten. De ondergrens van de aanvraag is € 10.000. 
De totale kosten van de maatregelen moeten per aanvraag dus minimaal € 67.000 bedragen.

Per zorginstelling kan maximaal € 100.000 subsidie worden aangevraagd. Dit geld voor alle maatregelen bij elkaar. 

Daarnaast kan een zorginstelling € 5.000 subsidie aanvragen voor de werkzaamheden die nodig zijn om een duurzaam keurmerk te verkrijgen. 

Het totale bedrag dat een zorginstelling kan aanvragen is dus € 105.000.

Subsidieaanvraag

U kunt van 16 juli 2018 tot 1 september 2018 de subsidie aanvragen. Het aanvragen gaat volgens het principe; wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
Wanneer het subsidieplafond wordt bereikt, wordt d.m.v. loting bepaald in welke volgorde de aanvragen van die dag in behandeling worden genomen.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvraag- en het beoordelingsproces ?
mail dan naar info@duvast.nl of neem contact op