Aanscherping MilieuPrestatie Gebouwen

Gepubliceerd op 22 december 2020

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht.

Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. 

Wat is de MilieuPrestatie Gebouwen?

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief sturingshulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

Wanneer is de MilieuPrestatie Gebouwen noodzakelijk?

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht en voor het verkrijgen van fiscale voordelen van de MIA- / Vamil-regeling noodzakelijk. De aanvrager toont met een MPG-berekening aan dat zijn gebouw voldoet aan regelgeving.

Aanscherping MPG

Per 1 januari 2021 stond de aanscherping naar 0,8 op de planning. Dat gaat niet door in verband met het uitstel van de Omgevingswet. Wanneer de aanscherping wel plaatsvindt, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de minister zegt dat de minister dit voorjaar het nieuwe moment van inwerkingtreding kiest.

Hoe de norm uitpakt in relatie met BENG is al wel langer een punt van zorg. Vooral omdat warmtepompen en zonnepanelen wel goed uit de verf komen op het gebied van energiezuinig bouwen, maar niet qua milieuprestatie.

Het is de bedoeling dat de MPG in 2030 0,5 bedraagt. Volgens de woordvoerder van de minister gaat de aanscherping stapsgewijs en steeds in overleg met de markt.

Een milieuprestatieberekening voor gebouwen is gebaseerd op data van toegepaste bouwmaterialen. Die data staat in de Nationale Milieudatabase. Nog lang niet van alle bouwproducten zijn er goede gegevens beschikbaar. Vooral installaties en biobased materialen zijn ondervertegenwoordigd.