Mogelijke stimuleringsregeling voor zonnepanelen bij het MKB

Gepubliceerd op 21 november 2019

De Tweede Kamer buigt zich over een wijziging om het budget van de ISDE-subsidie met 100 miljoen euro te verruimen. Deze verruiming moet naast zonnewarmte ook zonnepanelen bij het MBK subsidiƫren.

Ook wordt er een wijziging behandeld om 700 miljoen euro subsidie voor biomassa aan te wenden voor de realisatie van collectieve zonnepanelen.

Investeringssubsidie ISDE

De wijziging moet zorgen voor de 100 miljoen euro extra budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in de jaren 2020 tot en met 2022. Daarin moet voor 2020 zo’n 40 miljoen euro extra vrij worden gemaakt en in 2021 en 2022 zo’n 30 miljoen per jaar.

Het doel van deze wijziging is om in 2020-2022 een extra inspanning mogelijk te maken om het doel van 14% duurzame energie te bereiken. De extra middelen worden ingezet voor een investeringssubsidie voor investeringen in duurzame energie door in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf.

ISDE-regeling

De wijziging stelt voor om de ondergrens voor grootverbruikersaansluiting (> 3*80 ampère) te verlagen en de bovengrens voor kleinverbruikersaansluiting (< 3*80 ampère) te verhogen. Zodat het hierdoor interessanter wordt om zonnepanelen aan te sluiten.
Er wordt onderzocht of een grootverbuikersaansluiting met een systeem van 30 panelen voor sde+ subsidie in aanmerking komt en bij kleinverbruikersaansluitingen of de systemen met 50 panelen in aanmerking kunnen komen voor een aparte regeling. Om zo het optimaal het beschikbare dak te benutten.

Minister Wiebes maakte eerder deze maand bekend dat de ISDE-regeling op de schop gaat. Zo worden per 1 januari 2020 zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouwprojecten zonder gasaansluitplicht niet langer gesubsidieerd via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). 

Pelletkachels en biomassaketels komen per 1 januari 2020 helemaal niet meer in aanmerking voor de ISDE-subsidie. Een eventueel aangekondigde verbreding van de ISDE-regeling naar isolatiemaatregelen zal pas in 2021 doorgevoerd worden.