Subsidie MKB advies voucher Provincie Drenthe

Gepubliceerd op 02 juni 2022

De vouchers zijn bestemd voor ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf). De onderneming moet gevestigd zijn in Drenthe.

Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van een kennisleverancier. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 1. De inhuur van kennis is geënt op de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die aansluiting vindt bij de onderscheiden thema’s, maatregelen en voorwaarden zoals genoemd in artikel 3;
  a. Energieadvies valt onder Thema ‘Groen’ > de verduurzaming van een bedrijfspand dat uiteindelijk leidt tot grondstoffenbesparing en/of reductie van CO²-uitstoot.

 2. De kennis wordt ingekocht bij een kennisleverancier die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein van bedrijfsontwikkeling.

Subsidiebedrag

 • De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten;

 • Het maximale subsidiebedrag is € 3.000,-;

 • Het minimale subsidiebedrag is €1.000,-.

 • Een onderneming kan eenmalig gebruik maken van de Subsidieregeling MKB Advies Voucher.

Bijlagen bij het indienen van de subsidieaanvraag

Aandachtspunten

 • De aanvraag moet vóór de start van het energieadvies worden ingediend!

 • Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag wordt deze direct vastgesteld. Na het afronden van het traject kan de aanvrager worden gevraagd om stukken aan te leveren ter bewijs. De aanvrager is verplicht hieraan mee te werken.

 • Het projectplan moet worden uitgewerkt voor de aanvraag.