Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Duvast

Met de algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u als klant heeft.

De algemene voorwaarden zijn in een pdf-bestand te downloaden en (eventueel) te printen. In o.a. onze offertes wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. 

Verder zijn wij verplicht om u het recht te verlenen ons SKG IKOB Certificaat in te zien, ook deze kunt u hier downloaden.