Wat is de NTA 8800?

Gepubliceerd op 01 augustus 2020

NTA 8800 is de nieuwe bepalingsmethode die per 1 januari 2021 wordt aangewezen om de energieprestatie voor alle gebouwen te bepalen. De NTA 8800 moet voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD).

NTA 8800

De NTA 8800 vervangt de NEN 7120 (Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode), NEN 8088 (Bepalingsmethode ventilatie en luchtdoorlatendheid gebouwen) NEN 1068 (Rekenmethode thermische isolatie van gebouwen), Nader Voorschrift én ISSO 75.3.

Met de intrede van de NTA 8800 stapt Nederland af van de huidige Energieprestatie coëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Er wordt overgegaan naar onder meer de energiebehoefte van een gebouw in kWh/ m2 gebruiksoppervlakte, per jaar.

Met de NTA 8800 verdwijnt het onderscheid tussen de meetmethode voor bestaande bouw en nieuwbouw en het onderscheid tussen woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

Energieprestatie indicatoren

In de NTA 8800 gerekend met onder meer met de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.

Er komen drie energieprestatie-indicatoren;

  • Energiebehoefte (Schil-indicator)
    de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2  gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. Energiebehoefte wordt ook wel de ‘schilindicator’ genoemd, omdat het ventilatiesysteem, warmte- en koude-opwekkers en PV-panelen geen invloed hebben op de energiebehoefte (wel op het primair fossiel energiegebruik). Bij de energiebehoefte zijn vooral isolatie, infiltratie, oriëntatie, gebouwvorm, glaspercentage, thermische massa en zonwering van belang.
  • Primair fossiel energiegebruik
    De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. Primair fossiel energiegebruik is het totale primaire energieverbruik, minus de hoeveelheid hernieuwbare energie op, aan of nabij het gebouw.
  • Aandeel hernieuwbare energie
    Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. De volgende energiebronnen worden als hernieuwbaar aangemerkt: bijvoorbeeld zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie

Energielabels

Met de NTA 8800 verandert de indicator voor de energieprestatie, waardoor de klassegrenzen voor de nieuwe methodiek voor energielabels veranderen. Door de nieuwe methode krijgt ongeveer de helft van de woningen een ander energielabel op het moment dat het huidige label verlopen is.

Voor de bepaling van de energieprestatie volgens de NTA 8800 zijn meer gebouwkenmerken nodig dan voor de huidige Energie-Indexbepaling. De prestatie kan dus niet zomaar worden omgezet naar de nieuwe NTA 8800 methodiek.

De klassenindeling voor het energielabel wordt bepaald op basis van de BENG 2 (primair fossiel energiegebruik).