EPC berekening

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de energiezuinigheid van woningen en utiliteitsgebouwen. Deze wordt uitgedrukt in de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC).

EPC-berekening

EPC-eis 2015

Een EPC-Berekening is noodzakelijk bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, het geeft aan dat een gebouw voldoet aan de strenge EPC-eisen. Duvast berekent de EPC van uw gebouw conform de NEN 7120

Deze norm is door het Bouwbesluit aangewezen als bepalingsmethode voor de Energieprestatiecoëfficiënt.

Duvast doet een opname bij uw gebouw, daarbij kijkt de adviseur o.a. naar de isolerende waarden van de constructie(delen) en de materialen.

Op basis van de opname berekent Duvast het Energieprestatiecoëfficient van uw gebouw, deze moet voldoen aan de EPC-eis uit het Bouwbesluit. 

De energie eis wordt uitgedruk in de energieprestatiecoëfficiënt, hoe lager de EPC, hoe zuiniger uw gebouw. De minimale eis per functie is:

Functie Eis
Bijeenkomstfunctie 1,1
Celfunctie 1,0
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied 1,8
Gezondheidszorgfunctie overige  0,8
Kantoorfunctie 0,8
Logiesfunctie in logiesgebouw 1,0
Onderwijsfunctie 0,7
Sportfunctie 0,9
Winkelfunctie 1,7
Woningen en woongebouwen 0,4