Maatlat zeer duurzame utiliteitsbouw

Duurzame nieuwbouw en renovatie, maar geen GPR of BREEAM traject?

De maatlat zeer duurzame utiliteitsbouw, samengevat een pakket aan eisen van de overheid om duurzaam bouwen te stimuleren.

Voorwaarden maatlat

Voordelen maatlat

De voorwaarden hebben betrekking op:

  • flexibiliteit
  • water
  • energie
  • duurzaam hout

De bewijslast om aan te tonen dat u voldoet aan de voorwaarden, moeten in een projectplan worden opgenomen.

Lukt dit en voldoet u aan de criteria, dan geeft de maatlat u bij kantoren en bedrijfshallen de mogelijkheid om een fiscaal voordeel te krijgen en te lenen tegen een lagere rente.

Het voordeel van de maatlat is relatief hoog in vergelijking tot BREEAM of GPR Gebouw trajecten.

Denkt u na over duurzaamheid, maar wilt u geen BREEAM of GPR Gebouw certificering, dan is de maatlat mogelijk een goed alternatief voor u.

Wij hebben de route en onze rol in een succesvol traject voor u samengevat in dit PDF bestand.

Geïnteresseerd? Bel of mail ons!