MPG berekening

Milieu Prestatie Berekening

De Milieu Prestatieberekening voor Gebouwen (MPG) richt zich op de milieubelasting van gebruikte materialen in een gebouw.

MPG verplichting

MPG berekening

De MPG berekening is in het Bouwbesluit 2012 verplicht gesteld voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte groter dan 100 m². 

Tevens is de MPG berekening naast de Bouwbesluittoetsing en EPC berekening een verplicht onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Elke MPG berekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Hiermee kan de milieuprestatie van een gebouw op basis van de prestatie van de producten en elementen, waaruit het is opgebouwd, worden bepaald.

Opdrachtgevers en architecten kunnen hierdoor duurzame keuzes maken op basis van een nationale rekenmethode en database. De MPG berekening creëert inzicht in de milieubelasting en de toepassing van duurzame materialen. 

De MPG berekening wordt gemaakt op basis van de hoeveelheden en materialen die worden toegepast bij de bouw van uw project.

Op basis van deze materialen worden de milieueffecten van de bouwproducten ten opzichte van de gehele levensduur van het pand berekend. 

De MPG berekening drukt de  milieueffecten uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken.

Duvast heeft als doel om het milieueffect van uw bouw zo laag mogelijk te houden, zonder dat dit ten koste gaat van uw ontwerp.

De MPG berekening wordt ook als onderdeel van het GPR Gebouw traject aangeboden.