Thermografie

In een gebouw kunnen warmteverliezen optreden. Deze (onbekende) warmteverliezen zorgen voor een hoger verbruik. Thermografie maakt deze warmte verliezen zichtbaar.

Thermografie maakt voor het oog onzichtbare warmteverliezen inzichtelijk. Door middel van een warmtebeeldcamera brengt Duvast thermische lekken en vochtige constructiedelen in kaart.

Thermografisch onderzoek

NEN-EN 13187

Een thermografisch onderzoek geeft u helder inzicht in het warmteverlies, de tocht- en vochtvorming en het binnenklimaat van uw gebouw. Daarnaast biedt thermografisch onderzoek de mogelijkheid om leidingen in vloeren en wanden zonder breekwerk zichtbaar te maken. 

Warmteverlies

Koudebruggen of luchtlekken in de thermische schil van uw gebouw veroorzaken warmteverlies en zorgen voor een hoger energieverbruik. Met behulp van thermografisch onderzoek spoort onze adviseur deze koudebruggen en luchtlekken op, zodat u efficiënte maatregelen kunt nemen.  

Wij voren alle inspecties uit conform vastgestelde norm NEN-EN 13187. Deze NEN norm bevat de voorschriften en eisen voor het detecteren van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil. Kortom; het doen van een thermografische inspectie.

Kosten Thermografie

De kosten van een thermografisch onderzoek zijn erg gebouw afhankelijk. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van thermografische inspecties voor zowel utiliteitsgebouwen als woningen. Een thermografisch onderzoek is maatwerk, voor specifieke kosten van een thermografische inspectie kunt u vrijblijvend een offerte opvragen.