TO-berekening

Temperatuuroverschrijdingsberekening (binnenklimaat simulatie)

Energie & Comfort zijn in een gebouw onlosmakelijk met elkaar verbonden. met een temperatuuroverschrijdingsberekening kunnen wij heel nauwkeurig hoeveel uren per jaar de temperatuur in uw gebouw te hoog is.

Temperatuuroverschrijdingsberekening

NTA 8800

Een temperatuuroverschrijdingsberekening maakt inzichtelijk hoe het binnenklimaat beïnvloed wordt door buitenklimaat, bouwkundig ontwerp, installaties en gebruik. 

Met een temperatuuroverschrijdingsberekening kunt u de behaaglijkheid van het gebouw voor de gebruiker sturen.

BREEAM-NL
Voor BREEAM-NL HEA 10 is een temperatuuroverschrijdingsberekening nodig.

Wij bieden naast de naast de berekening ook het gehele rapport voor de BREEAM-NL Credit HEA10.

De NTA8800 wordt vanaf 2021 verplicht. Wordt er in de energieprestatieberekening niet voldaan aan de TOjuli eis van 1,0? Dan moet de zomercomfort van uw gebouw geborgd worden door een temperatuuroverschrijdingsberekening.

Door middel van de gebouwsimulatie maken wij voor zowel uitilitetisgebouwen als woningen een temperatuuroverschrijdingsberekening (TO berekening). Met onze software kunnen wij per vertrek nauwkeurig berekenen wat de temperatuuroverschrijding is.

Met een TO-berekening kunt u comfortproblemen voorkomen en heeft u beter inzicht in de verbruikskosten.