Ventilatieberekening

Ventilatievoorziening conform NEN 1087

Een ventilatieberekening geeft aan of een bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. De vergunningverstrekker het bouwplan aan de hand van de ventilatieberekening controleren.

Ventilatieberekening

NEN 1087

Goede ventilatie zorgt voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht, dit is essentieel voor uw gezondheid en woon- of werkcomfort. 

De eisen over de ventilatie in gebouwen zijn opgenomen in het Bouwbesluit en bepalen per verblijfsruimte en verblijfsgebied de minimale ventilatiehoeveelheden. 

Indien een bouwplan niet voldoet aan de gestelde ventilatie eisen adviseren wij u welke maatregelen u moet nemen om te voldoen aan de gestelde bouwbesluiteisen. 

De eisen in het Bouwbesluit zijn bepaald conform de NEN 1087. De NEN 1087 is van toepassing op de nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Deze norm bepaalt de grenswaarden waaraan een gebruiksfunctie moet voldoen. 

Duvast controleert door middel van een ventilatieberekening of het ontwerp van uw gebouw of verbouwing voldoet aan de NEN 1087 van het Bouwbesluit.

In de meeste gevallen zal een ventilatieberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale Bouwbesluittoetsing.