De informatieplicht en energiebespaarplicht

Gepubliceerd op 26 april 2019

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. De RVO heeft in 2019 deze regelgeving veranderd. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt de RVO nu met een informatieplicht. Deze informatieplicht is voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken.

Wat moet u doen?

Bedrijven en instellingen zijn volgens de wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, dit is de energiebesparingsplicht. De verplichte maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze investeringen verdienen zich snel terug.

vanaf 1 juli 2019 wordt de wet milieubeheer uitgebreid met de informatieplicht energiebesparing.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

vanaf 1 juli 2019 moeten ongeveer 125.000 verschillende bedrijven en instellingen, de door hen te nemen (of reeds genomen) energiebesparende maatregelen, hebben gerapporteerd. Dit doet u in eLoket van RVO.nl. De informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas. 

Zo voldoet u aan de informatieplicht:

  1. U kunt zelf bepalen of uw bedrijf of instelling een informatieplicht en of een energiebesparingsplicht heeft. Dit doet u met behulp van het stappenplan van de RVO. U heeft hiervoor uw elektriciteits- en aardgas verbruik nodig. Let op; het gaat hier om uw totale energieverbruik. Door u zelf gebruikte en opgewekte hernieuwbare energie mag hier niet van worden afgetrokken. De RVO heeft per bedrijfstak een erkende maatregelen lijst (EML) gemaakt. In deze lijst staan de verplichte maatregelen voor uw bedrijfstak met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Voor de rapportage in eLoket heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. het aanschaffen hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden.

  2. U kunt Duvast machtigen om voor uw bedrijf dit rapportagetraject uit handen te nemen. Één van onze adviseurs komt bij u langs om aan de hand van uw gegevens te bepalen of uw bedrijf/instelling een informatieplicht of een energiebesparingsplicht heeft. Duvast inventariseert uw genomen maatregelen en adviseert welke erkende maatregelen van de EML u moet toepassen. Deze maatregelen rapporteert Duvast aan het eLoket zodat u voldoet aan de wettelijk verplichte eis. Dit is mogelijk vanaf € 950. 

Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen Uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket. 

White paper 

Duvast heeft alle belangrijke aspecten voor de wettelijk verplichte energiebesparingen voor u in een white paper gezet, zodat u goed voorbereid richting 1 juli 2019 kunt gaan.

Wilt u meer informatie over de wettelijke verplichte energiebesparingen, neem dan contact op met Duvast.

Wilt u onze white paper over de wettelijke verplichte energie besparingen ontvangen?