Het belang van MPG

Gepubliceerd op 11 juli 2017

Met de MPG is een belangrijke stap gezet naar het efficiƫnt gebruik van grondstoffen in de bouw. De MPG-grenswaarde doet hier nog een schep boven op!

Wat is MPG?

De MPG is een afkorting van Milieuprestatieberekening Gebouw. Kort gezegd berekenen wij aan de hand van de MPG de milieu-impact van het materiaalgebruik in uw pand of woning. De milieu-impact wordt uitgedrukt in schaduwkosten: De fictieve kosten om het milieueffect van het gebruikte materiaal ongedaan te maken. Deze worden uitgedrukt in euro per vierkante meter bruto vloeroppervlakte per jaar. De MPG creëert inzicht in het milieu effect en stimuleert het effectief gebruik van duurzame materialen.

Waarom is de MPG belangrijk voor u?

De MPG geeft u een duidelijk beeld over het duurzame materiaalgebruik in uw gebouw. Met deze inzichten kunt u in de ontwerpfase van uw gebouw duurzame keuzes afwegen. Daarnaast is het aanleveren van een MPG berekening vanaf 1 januari 2018 verplicht. Het resultaat van de MPG berekening moet voldoen aan de gestelde grenswaarde; 1,00 €/m2 bvo per jaar.

Wat is de MPG grenswaarde?

Het aanleveren van een MPG bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet al sinds 1 januari 2013. Dit gebeurt in de praktijk nog zelden, omdat er nog geen eis in het bouwbesluit is opgenomen. De grenswaarde is daarom opgesteld door W/E adviseurs in opdracht van het ministerie van Buitenlandse zaken. In 2018 moet de aangeleverde MPG berekening ook aantoonbaar voldoen aan de eis met een grenswaarde van 1.

Deze grenswaarde zal in de meeste gevallen geen lastige opgave worden. Om voor de praktijk geen hoge MPG drempels op te werpen is de grenswaarde op 1 gesteld. W/E adviseurs heeft onderzocht dat deze grenswaarde in de meeste berekeningen gehaald wordt. Het prestatieniveau wordt in de onderzochte MPG berekeningen alleen niet gehaald bij bijzonder ongunstige ontworpen en gematerialiseerde vrijstaande woningen.

De onderstaande grafiek geeft de haalbaarheid per woningtype weer:

Wat betekent de MPG grenswaarde voor ontwikkelaars?

Dat in de meeste gevallen de MPG onder de grenswaarde van 1 blijft, betekent niet dat het voor ontwikkelaars niet nodig is om kennis en inzicht te hebben in de MPG. Bij ontwikkelingsgebieden of gronduitgifte stellen lokale overheden eisen aan duurzaamheid, wellicht in combinatie met GPR Gebouw. De eis op milieu zal waarschijnlijk een betere MPG prestatie vragen dan het bouwbesluit. Dat geldt zeker voor de MIA-regeling van de rijksoverheid.

Wat betekent de MPG grenswaarde voor gemeenten?

Wanneer in 2018 de MPG grenswaarde een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag wordt, moeten gemeenten voldoende deskundigheid in huis hebben om de MPG berekeningen te toetsen. Voor beleidsmakers van gemeenten is de MPG wat de EPG op energiegebied betekent. Het biedt een handvat om beleid invulling te geven op klimaat en eventueel milieukwaliteiten, zoals grondstoffen. De samenhang met andere aspecten van duurzaam bouwen is van groot belang.

Wat betekent de MPG grenswaarde voor leveranciers?

Voor het toeleveren van bouwmaterialen wordt duurzaamheid een steeds belangrijker criterium, waarmee een leverancier zich ook kan onderscheiden van de concurrentie. Dankzij de MPG grenswaarde zullen afnemers steeds meer gaan vragen naar materialen met een laag milieu effect.

Wat betekent de MPG grenswaarde voor de toekomst?

Met de MPG is een belangrijke stap gezet naar het efficiënt gebruik van grondstoffen in de bouw. De MPG grenswaarde doet hier nog een schep boven op door de eis van 1,00 €/m2 bvo per jaar.

In GPR Gebouw heeft het gebruik van zonnepanelen en isolatie in het thema Energie een positieve invloed op de energieprestatie van een gebouw. Terwijl het gebruik van extra materialen zoals; zonnepanelen en isolatie een negatieve werking heeft op de MPG van een gebouw.

Om de wisselwerking binnen GPR Gebouw op te vangen is de DPG (DuurzaamheidPrestatie Gebouw) ontwikkeld. De EPG en MPG zullen in de toekomst dus worden vervangen voor een gezamenlijke DPG.

GPR Gebouw is altijd gebaseerd op een brede benadering: de aandacht voor klimaatbeleid mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van de gezondheid van mensen in een gebouw. De circulaire benadering en de duurzaamheidsvisie van het Rijk sluiten hier ook goed op aan.

GPR Gebouw bevat verschillende aspecten die een goed beeld geven van de circulariteit in een gebouw; bijvoorbeeld het subthema Circulair materiaalgebruik, de DPG en het thema Toekomstwaarde.