MPG

Gepubliceerd op 12 oktober 2016

MPG (MilieuPrestatieGebouw) is sinds 2013 verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw van woningen en kantoren groter dan 100 m².

MPG geeft inzicht in de milieubelasting van een gebouw, zodat dit in de ontwerpfase van een pand beperkt blijft. MilieuPrestatieGebouw geeft inzicht in de mileubelasting van de gebruikte materialen in een gebouw.

MPG is bedoeld om een bewuste keuze te maken voor duurzame materialen. Door een MPG berekening uit te voeren berekent Duvast hoe milieubelastend uw gebouw is. Met een MPG berekening worden alle materialen in uw pand berekend op basis van een 'schaduwprijs'. 

Schaduwprijzen zijn fictieve kosten om het negatieve milieueffect van de materialen ongedaan te maken, MPG drukt deze kosten uit in €/m² brutovloeroppervlakte per jaar. 

De MPG berekening wordt op basis van materialen uit de volgende elementen bepaald:

- Gevel- vloer- en dakconstructies
- Open geveldelen
- Draagconstructies
- Binnenwanden en -deuren
- Installatie- leiding- en ventilatiesystemen

Bekijk wat Duvast Milieuprestatieberekening voor u kan betekenen

Naast een MPG berekening kan Duvast door middel van een uitgebreidere methode de duurzaamheid en milieubelasting van uw gebouw bepalen aan de hand van GPR Gebouw. 

Bekijk wat Duvast GPR Gebouw voor u kan betekenen