NEN 2686

Gepubliceerd op 19 december 2016

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode

NEN 2686 in het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de luchtdoorlatendheid van gebouwen en verwijst hiervoor naar de NEN 2686. Deze norm beschrijft een meetmethode voor de bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen.

Voor het vaststellen van de maximaal toelaatbare eis maakt Duvast gebruik van de NEN 2686 norm voorgeschreven door het Bouwbesluit. 

NEN 2686 voor BREEAM-NL

Met name voor de BREEAM-NL credit voor de waarborging van de kwaliteit van de thermische gebouwschil wordt gebruik gemaakt van de NEN 2686, om te bepalen of het gebouw de ENE 26 credit heeft behaald. 

Onderzoek

BlowerDoortest

Duvast verzorgt de praktijkmeting van luchtdichtheid van een gebouw door middel van een BlowerDoortest, deze luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd conform de NEN 2686 Norm.
De luchtdichtheidsmeting is een meting in de afrondingsfase van het bouwproces ter controle van het gebouw. Het luchtverlies wordt uitgedrukt in het aantal decimeter per seconde per vierkante meter (m3/s/m2).

Thermografie

Aan de hand van de BlowerDoortest bepaalt Duvast of het gebouw voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit volgens de NEN 2686 norm. Daarnaast wordt door middel van een thermografisch onderzoek vast gelegd waar eventueel luchtverlies optreedt, zo worden de statische getallen uit het BlowerDoortest rapport visueel gemaakt. 

EPC-eis

De luchtdoorlatendheids-eis is een onderdeel van de EPC-Berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt). Hoe minder energie een gebouw via luchtlekkage verliest, hoe beter de EPC wordt. De Eis in de EPC-Berekening is per gebouw en gebruiksfunctie verschillend. De norm voor NEN 2686 wordt vaak uitgedrukt in een bepaalde norm per m3 vloeroppervlak.