NEN 7120

Gepubliceerd op 17 oktober 2016

Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode

De NEN 7120 is inmiddels achterhaald door de NTA 8800!
Lees hier alles over de NTA 8800

NEN 7120 is door het Bouwbesluit 2012 aangewezen als bepalingsmethode voor de energieprestatiecoëfficiënt. Het energieprestatie coëfficiënt beoordeelt de energiezuinigheid van woning- en utiliteitsbouw. 

NEN 7120 beschrijft de methode over het schematiseren van het gebouw en het berekenen van het energiegebruik van gebouwinstallaties.

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is een energieprestatieberekening conform de NEN 7120 noodzakelijk.

Het uitrekenen van de EPC moet volgens de NEN 7120. Duvast maakt gebruik van EPG-software die gebruik maakt van de NEN 7120.