NEN 2057

Gepubliceerd op 11 oktober 2016

NEN 2057: Daglichtopeningen van gebouwen

NEN 2057 geeft een methode voor de bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van ruimten in gebouwen. het Bouwbesluit 2012 maakt gebruik van de NEN 2057 norm voor de minimale eis voor daglichtinval. 

Bij equivalente daglichtoppervlakte wordt de daglichtinval in een gebouw berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met belemmeringen zoals bijvoorbeeld een overstek. Duvast berekent door middel van een daglichtberekening of het ontwerp van uw gebouw of verbouwing voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

NEN 2057 maakt een onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw, daarnaast verschilt de norm per gebruiksfunctie. 

Hieronder vindt u een tabel uit het Bouwbesluit 2012 voor de minimale grenswaarden per gebruiksfunctie. 

 Daglichtoppervlakte

Gebruiksfunctie

% m2
Woonfunctie   10 0.5
Bijeenkomstfunctie Kinderopvang 5 0.5
  Andere bijeenkomstfunctie - -
Celfunctie   3 0.15
Gezondheidszorgfunctie   5 0.5
Industriefunctie   - -
Kantoorfunctie   2.5 0.5
Logiesfunctie   - -
Onderwijsfunctie   5 0.5
Sportfunctie   - -
Winkelfunctie   - -
Overige gebruiksfunctie   - -
Bouwerk geen gebouw zijnde   - -