SDE+ subsidie

Gepubliceerd op 15 februari 2017

Stimulerings Duurzame Energieproductie (SDE+)

Subsidieregeling SDE+

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en geldt voor BiomassaGeothermieWaterWind en Zon

Stimuleringsregeling Rvo

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

SDE+ subsidie aanvraag

Duvast helpt u bij de volledige aanvraag van de SDE+ subsidie; het invullen van de haalbaarheidsstudie en het indienen van de SDE+ aanvraag. 

SDE+ 2017

najaar 2017

In het najaar van 2017 kunt u opnieuw de SDE+ subsidie aanvragen. De tweede openstellingsronde is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van 6 miljard euro.
Voor de aanvraag van subsidie voor zonnepanelen is het één en ander veranderd, dit kunt u hier lezen.

 

voorjaar 2017 (verlopen)

In 2017 kon u de SDE+ subsidie aanvragen, voor de SDE+ voorjaar 2017 golden de volgende Fasebedragen:

Fases en data
Maximum fasebedrag
elektriciteit en warmte
(€/kWh)
Maximum fasebedrag
hernieuwbaar gas
(€/kWh)*
Fase 1: 7 maart, 9.00 uur
0,090
0,064
Fase 2: 13 maart, 17.00 uur
0,110
0,078
Fase 3: 20 maart, 17.00 uur
tot 30 maart, 17.00 uur
0,125
0,092

SDE+ voorlichtingsvideo

De SDE+ subsidie wordt in de voorlichtingsvideo van de rvo in 4 minuten uitgelegd.

Heeft u vragen over of interesse in de SDE+ subsidie? neem dan contact met ons op!