STEP-Subsidie

Gepubliceerd op 17 januari 2017

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling kwam voort uit het Energieakkoord. De regeling sloot op 31 december 2018.

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is een subsidieregeling om de verduurzaming van de gereguleerde huursector te stimuleren. 

Voor wie?

De STEP-Subsidie is bedoelt voor woningcorporaties en andere verhuurders van bestaande huurwoningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt.

De Liberalisatiegrens bepaalt of een woning in de vrije sector. Is de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan de toen geldende huurliberalisatiegrens, dan komt uw huurwoning in aanmerking voor de STEP-Subsidie. De Liberalisatiegrens ligt in 2017 op € 710,68. 

Voorwaarden en hoogte subsidie

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor één of meer huurwoningen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt. Dit betekent dat bij de aanvraag de huurwoning een opgenomen en geregistreerde Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt. 

De eisen voor woningcorporaties zijn strenger dan de eisen voor overige verhuurders. Voor de exacte subsidiebedragen kunt u onze STEP-subsidie handout onder aan de pagina raadplegen.

Een verhuurder kan op grond van deze regeling tot een maximaal bedrag van € 7.500.000 aan subsidie aanvragen. Het totale beschikbare bedrag aan subsidie is € 395 miljoen.

Subsidie aanvragen en indieningstermijn

De STEP-Subsidie kan tot en met 31 december 2018 aangevraagd worden. de Rvo behandelt alleen volledig ingevulde subsidieaanvragen, en behandelt op volgorde van binnenkomst.

Waarom Duvast? 

  • Duvast bepaalt de Energie-Index voor de aanvraag en na renovatie van uw huurwoning(en).
  • Duvast adviseert bij het nemen van de meest efficiente maatregelen.
  • Duvast verzorgt de subsidieaanvraag