Wat is GPR Gebouw?

Gepubliceerd op 20 oktober 2016

Wat is GPR Gebouw?

GPR Gebouw is een digitaal instrument om de duurzaamheid van bestaande gebouwen, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw te meten. 

GPR Gebouw is in iedere fase van het duurzaambouwen toepasbaar: van beleid, ontwerp, realisatie tot renovatie van een gebouw.

Met GPR Gebouw maakt Duvast de duurzaamheid van een gebouw zichtbaar, omdat GPR Gebouw uw vastgoed beoordeelt op basis van vijf verschillende thema's namelijk: Energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 

De Thema’s

Energie – Energie wordt duurder waardoor gebruikslasten stijgen. Door onnodig energieverbruik te voorkomen en duurzame energie toe te passen worden klimaatveranderingen tegen gegaan en wordt energie betaalbaar gehouden. Aan de hand van bestaande normen en methoden krijgt u inzicht in de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren. 

Milieu – Grondstoffen worden schaarser én duurder. GPR Gebouw beloont het gebruik van materialen die lage schaduwprijzen hebben. Door het renoveren van bestaande gebouwen wordt het gebruik van nieuwe materialen en de uitputting van grondstoffen als gevolg van de productie van bouwmaterialen beperkt. GPR Gebouw berekent de MPG (Milieubelasting van gebouwen) van een gebouw of ontwerp om de prestatie te toetsen en waar nodig bij te sturen. 

Gezondheid – Voor de gebruikers van een gebouw is het belangrijk dat het binnenmilieu gezond is. GPR Gebouw heeft met het thema gezondheid als doel om een gezond binnenklimaat te realiseren. Hier kan worden gedacht aan het beperken van geluidsoverlast, voldoende frisse lucht, goede ventilatie en voldoende daglicht

Gebruikskwaliteit – GPR Gebouw heeft met het thema gebruikskwaliteit het doel om gebouwen goed, toegankelijk en functioneel te maken. Gebouwen van een technisch goede kwaliteit en veilige werk- of woonomgeving. 

Toekomstwaarde – Bij de bouw of renovatie van een gebouw houdt GPR Gebouw rekening met de toekomstige functieverandering of belevingswaarde van een gebouw en de omgeving. Het thema toekomstwaarde in GPR Gebouw is er op gericht om een gebouw aan te passen aan andere gebruikseisen zonder hoge kosten of veel materiaalverspilling.

Bekijk wat Duvast met GPR Gebouw voor u kan betekenen of bekijk meteen het GPR Gebouw Totaalpakket