ABI BV - Haarlem

ABI BV in Haarlem

Bij Duvast komen wij deze vragen dagelijks tegen en werken wij continu aan integrale adviezen om aan zoveel mogelijk wensen van onze opdrachtgevers te voldoen. Enerzijds vanuit een integrale vraag om een gezonde en fijne werkplek, anderzijds vanwege fiscaliteiten voor opdrachtgevers.

ABI BV Haarlem

GPR Gebouw

Ook het project van ABI in Haarlem, waar vanuit ABI en de aannemer Groothuis Bouwgroep de vraag kwam om de duurzaamheid van het gebouw in kaart te brengen. Gezien de omvang van het project en de fase van het ontwerp is ervoor gekozen om het kantoor en de productiefaciliteiten met GPR Gebouw te waarderen.

Na een uitgebreide nulmeting en advies met betrekking tot de inkoop van materialen en geluidwerende maatregelen zijn de scores van ABI door ons vastgelegd. Een GPR score wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 10. Het project van ABI scoort op alle onderdelen een 8 en op gebruikskwaliteit zelfs een 8,5. Deze ontwerpscores zijn gecontroleerd door een GPR assessor en gevalideerd.