Luchtdichtheidstest | van der Veen Bouw

Van der Veen Bouw

De BlowerDoortest heeft als doel om te controleren of de woning voldoet aan de luchtdichtheidseis.

BlowerDoortest

Luchtdichtheid

Het pand is gemeten met een Blowerdoor, die woning in overdruk heeft gezet.

De meetmethode voor het uitvoeren van de BlowerDoortest is vastgelegd in NEN-EN 13829 / NEN 2686.

De woning is gecontroleerd door middel van rookdetectie.

Goede isolatie van een gebouw begint met goede luchtdichtheid. Onbedoelde lekkages zorgen voor warmteverliezen en tochtklachten.

Een correcte luchtdichtheid van de thermische schil biedt comfort, bespaart energie en voorkomt bouwfysische problemen zoals condensatie en geluidsoverlast.

Luchtdichtheidseis

De BlowerDoortest die is uitgevoerd m.b.t. de woning voldoet aan de gestelde eis van <0.40 dm3/s per m². Er is tijdens de bouw goede aandacht geschonken aan de detailleringen en afwerkingen.