Heuver Banden Groothandel BV

SDE-subsidie voor 403 kW zonnepanelen installatie.

Zonnepanelen

SDE+ subsidie

Heuver Banden Groothandel BV heeft in oktober een pv-installatie in gebruik genomen van 403 kW. Dit komt neer op circa 350.000 kWh per jaar.

Daarmee wordt genoeg elektriciteit opgewekt om 100 huishoudens van stroom te voorzien.

Bij het plaatsen van een pv-installatie van deze omvang komt veel noodzakelijke verandering. 

Duvast heeft de SDE+ subsidie aanvraag in 2014 verzorgd. Vervolgens heeft Duvast het verdere traject van Heuver begeleid.

  • Advies omtrent aanpassingen elektriciteits aansluiting en bijbehorende contracten
  • Brutoproductiemeters aangevraagd
  • Nieuwe zonnepanelen-installatie afgemeld bij CertiQ 

CertiQ

CertiQ is de instantie die de hoeveelheid opgewekte kWh bijhoudt en de rapporteert aan RVO, waardoor de subsidie bedrag jaarlijks kan worden uitgekeerd. De looptijd van de SDE-subsidie is 15 jaar.