Jarola Beheer B.V.

EED concern

de EED is zijn de Europese richtlijnen voor Energie Efficiency. In deze richtlijnen heeft het Europees Parlement als doelstelling om het energieverbruik in 2020 met 20% te verlagen. De EED verplicht daarom ondernemingen met meer dan 250 FTE om een energie-audit uit te voeren.

Energie-audit

EED Concernrapportage

Jarola Beheer B.V. is in het kader van de EED een energie-audit uitgevoerd. Jarola Beheer B.V. beheert een groot aantal aansluitingen, de EED energie-audit is uitgevoerd voor alle vestigingen.

Op basis van een inventarisatie en bedrijfsopname van deze vestigingen hebben wij de huidige situatie van Jarola Beheer B.V. in kaart gebracht. Daarnaast is een overzicht van het energieverbruik en de kosten van energie in kaart gebracht. 

 

Duvast heeft op basis van verschillende metingen, opnames en gegevens het totale huidige verbruiksoverzicht per vestiging in kaart gebracht.

Aan de hand van de huidige situatie bepaalt onze adviseur welke energiebesparende maatregelen per vestigingstype voor Jarola Beheer B.V. de beste besparing oplevert.

De energiebesparende maatregelen worden bepaald op basis van:

  • De Elektriciteitsbalans
  • De Aardgasbalans
  • De Brandstofbalans
  • De Constructieve kenmerken
  • De investering en terugverdientijd van de maatregel

Bekijk hier wat de EED exact inhoudt of bepaal uw audit-plicht