Moderna

Het meest duurzame textielservicebedrijf van Europa.

Moderna produceert vanuit een energieneutraal gebouw waarbij de procesvoering is gericht op het achterlaten van een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk voor de volgende generaties.

BREEAM-NL

BlowerDoortest

Na de brand in oktober 2013 heeft Moderna Textielservice besloten om in Hardenberg nieuw te gaan bouwen. Duurzaamheid was hierbij een belangrijk thema. Om dit ook meetbaar te maken is er gekozen om het pand onder BREEAM-NL niveau Excellent te bouwen.

Duvast heeft meegedacht over de bouw van een energieneutraal pand. Energieneutraal bouwen betekent: Even veel elektriciteit en warmte opwekken als verbruiken.

Een groot deel van de warmte uit het productieproces wordt hergebruikt en de elektriciteit van het pand wordt opgewerkt door de zonnepanelen op het dak.

De BREEAM certificering heeft strenge eisen met betrekking tot het luchtdicht bouwen van een pand. Door middel van een BlowerDoortest hebben wij het pand van Moderna Textielservice getest op eventuele luchtlekken.

Om eventueel warmteverlies te voorkomen hebben wij naast de BlowerDoortest ook een Thermografische inspectie uitgevoerd om de koudebruggen in het pand tijdig op te sporen.