BREEAM - ENE 5

Gepubliceerd op 16 november 2016

ENE 5 is de BREEAM-NL credit voor: Toepassing hernieuwbare energie

ENE 5 stimuleert de toepassing van hernieuwbare energie in de directe omgeving. 
BREEAM-NL kent maximaal 3 punten toe aan de ENE 5 credit.

Voor de ENE 5 credit van BREEAM-NL moet onderbouwd worden aangetoond dat: 

  1. Een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar de toepassing van hernieuwbare energie ten behoeve van het gebouw. Hierbij wordt (door toepassing van het advies uit het onderzoek) de CO2-uitstoot van het gebouw gereduceerd met tenminste 5% ten opzichte van de situatie zonder hernieuwbare energiebronnen.

  2. Het eerste punt is behaald en door toepassing van het advies uit het onderzoek wordt de CO2-uitstoot van het gebouw gereduceerd met tenminste 10% t.o.v. de referentiesituatie zonder hernieuwbare energiebronnen.

  3. Het eerste punt is behaald en door toepassing van het advies uit het onderzoek wordt de CO2-uitstoot van het gebouw gereduceerd met tenminste 20% t.o.v. de referentiesituatie zonder hernieuwbare energiebronnen.