BREEAM - MAN 3

Gepubliceerd op 07 november 2016

MAN 3 is de BREEAM credit voor: Milieu-impact bouwplaats

MAN 3

MAN 3 stimuleert vanuit milieu-oogpunt verantwoord bouwplaats beheer in termen van milieubewust materiaalgebruik, beperking van energiegebruik en beperking van vervuiling.

BREEAM-NL kent maximaal 4 punten toe aan de MAN 3 credit.

De MAN 3 credit stelt eisen aan:

  • (duurzaam) verantwoord geproduceerd hout van een legale bron
  • CO2 uitstoot van activiteiten op de bouwplaats
  • CO2 uitstoot vervoer van en naar de bouwplaats
  • Waterverbruik van activiteiten op de bouwplaats
  • Maatregelen m.b.t. luchtvervuiling van activiteiten op de bouwplaats
  • Maatregelen m.b.t. vervuiling grond-en oppervlaktewater door activiteiten op de bouwplaats
  • Milieuvriendelijk materialenbeleid van de hoofdaannemer
  • Hoofdaannemer die werkt met een Milieubeheerssysteem
  • 80% bouwplaatshout is teruggewonnen, hergebruikt of afkomstig uit een verantwoorde bron

MAN 3 is één van de credits waar BREEAM-NL een innovatiepunt aan toekent. BREEAM-NL kent de innovatiepunt toe aan een voorbeeldige prestatie; Bewijs toont aan dat aan alle eisen is voldaan en het eerste punt voor verantwoord en legaal hout is behaald. 

Het innovatiepunt telt als 1% die u mag optellen op de uiteindelijke BREEAM-NL Score.