CSRD, de nieuwe rapportageverplichting duurzaamheid

Gepubliceerd op 04 mei 2023

Als onderdeel van de inspanningen om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken, heeft de Green Deal tot doel de bedrijfssector te verplichten zich bewust te zijn van de impact van hun activiteiten op het milieu en de maatschappij.

CSRD: Europa 2050

Sinds 5 januari 2023 is de EU-richtlijn 2022/2464 Duurzaamheidsrapportering door Ondernemingen (CSRD) in werking getreden. Deze richtlijn verplicht bedrijven om openbaar te maken wat de impact van hun bedrijfsactiviteiten is op het milieu en de samenleving. Bovendien vereist de CSRD dat deze informatie officieel gecontroleerd wordt. Dit is een belangrijke stap in de richting van het bereiken van de doelstelling van de Green Deal, namelijk om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken.

Valt mijn bedrijf onder de CSRD richtlijn?

Het is belangrijk om te weten of uw organisatie onder de CSRD-richtlijn valt. De CSRD-richtlijn geldt voor:

  • Bedrijven met meer dan 250 werknemers
  • Bedrijven met een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro
  • Bedrijven met meer dan 20 miljoen euro aan totale activa

De CSRD-richtlijn is vergelijkbaar met de EU-Taxonomie, die jaarlijkse rapportageverplichtingen oplegt voor bedrijven die aan ten minste twee van de genoemde criteria voldoen. De CSRD vereist dat bedrijven hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen vaststellen en daaraan hun resultaten meten.