Dumava 2023

Gepubliceerd op 09 juni 2023

Bent u verantwoordelijk voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan hebben we goed nieuws. In september 2023 start de nieuwe ronde van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Hierbij komt er € 190 miljoen beschikbaar voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed.

Dumava

Bent u verantwoordelijk voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan hebben we goed nieuws. Maandag 18 september 2023 start de nieuwe ronde van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Hierbij komt er € 190 miljoen beschikbaar voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden is er een subsidie van minimaal €25.000 tot maximaal €2,5 miljoen per aanvraag beschikbaar.

Samen met u inventariseren wij welke investeringsprojecten in aanmerking kunnen komen. Wij leveren u de benodigde energieadviezen, zoals GPR Gebouw bij integrale renovaties of Energieadviezen met Energielabels bij individuele maatregelen. Vervolgens bereiden wij uw subsidieaanvraag goed voor, dienen wij de aanvraag voor u in en leveren na toekenning de verantwoording van de te ontvangen subsidie.

Neem contact op met één van onze adviseurs om te ontdekken of u gebruik kan maken van deze subsidieregeling.

Werkwijze

 • Analyse welke investeringsprojecten in aanmerking kunnen komen
 • Met uw projectteam inventariseren of aan de voorwaarden voldaan kan worden
 • Uitvoering van energieadvies:
  - GPR Gebouw (bij integrale trajecten)
  - Maatwerkadvies (bij integrale trajecten)
  - Energielabel(s) met Energieadvies(bij individuele maatregelen)

 • Opstellen dossier en voorbereiding subisdieaanvraagIndiening van de subsidieaanvraag
 • Verantwoording van de te ontvangen subsidie na toekenning DUMAVA

Voor wie

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis.
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater.
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. 
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum.

Belangrijke voorwaarden

 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit.
 • Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten vanaf de subsidieaanvraag (contracten mogen pas na de aanvraag worden aangegaan).
 • Bent u ondernemer en betaalt u inkomsten- of vennootschapsbelasting? Dan komt u in aanmerking voor aftrekposten of andere fiscale regelingen, en niet voor DUMAVA.
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energiebesparingsplicht? Dan kunt u geen DUMAVA aanvragen voor erkende maatregelen of een energiebeheersysteem.
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen? En heeft u nog geen label C of hoger? Dan kunt u de DUMAVA-subsidie niet gebruiken.
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseert u binnen 3 jaar na verstrekking.
 • Het gaat om maximaal 30% subsidie en bij toekenning kan tot 50% van de advieswerkzaamheden vergoed worden.

Let op! De voorwaarden van de nieuwe openingsronde van de DUMAVA worden gepubliceerd op de Dumava pagina van de rvo