Dumava 2024

Gepubliceerd op 01 februari 2024

Bent u verantwoordelijk voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Dan hebben we goed nieuws. Op 3 juni 2024 om 09:00 uur start de nieuwe ronde van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Hierbij komt er € 237,5 miljoen beschikbaar voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed.

Dumava 2024

Met de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt er € 237,5 miljoen beschikbaar voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden is er een subsidie van maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag beschikbaar.

Voor wie?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren (met bijpassende SBI-code):

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis;
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater;
 • Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • Veiligheidsregio's;
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk; 
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

Als u een Energieadvies hebt laten opstellen kunt u binnen de DUMAVA subsidie aanvragen voor:

 • Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen. Zoals:
  • Isolatie van vloer, glas, gevel, spouw of dak
  • Warmtepomp of warmte- of koude terugwinning
  • Energieopslag
  • Groendak of groene gevel
  • Zonnepanelen, zonnecollector of andere duurzame energieopwekking
  • Een integraal verduurzamingsproject volgens een Maatwerkadvies conform de NTA 8800 of Duurzaam Monumentenadvies

Wat kunnen wij voor u doen?

Inventarisatie
Samen met u inventariseren wij welke verduurzamingsmaatregelen in aanmerking kunnen komen. Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie van uw maatschappelijk vastgoed worden de maatregelen bepaald.

Maatwerkadvies of Energieadvies
Wij leveren u de benodigde energieadviezen, zoals een Maatwerkadvies (conform NTA 8800) bij integrale renovaties of energieadviezen met energielabels bij individuele maatregelen.

Subsidieaanvraag
Vervolgens bereiden wij uw subsidieaanvraag goed voor, dienen wij de aanvraag voor u in en verzorgen na toekenning de verantwoording van de te ontvangen subsidie.

Neem contact op met één van onze adviseurs om te ontdekken of u gebruik kan maken van deze subsidieregeling. Op basis van onze ervaring met de DUMAVA regeling  en de benodigde certificeringen kunnen wij het gehele traject van begin tot eind succesvol verzorgen.

Onze werkwijze

 • Analyse welke investeringsprojecten in aanmerking kunnen komen
 • Met uw projectteam inventariseren of aan de voorwaarden voldaan kan worden
 • Uitvoering van energieadviezen:
  • Maatwerkadvies (bij integrale trajecten)
  • Energielabel(s) met Energieadvies(bij individuele maatregelen)
 • Opstellen dossier en voorbereiding subsidieaanvraag
 • Indiening van de subsidieaanvraag
 • Verantwoording van de te ontvangen subsidie na toekenning DUMAVA 

Belangrijke voorwaarden

 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit;
 • Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten vanaf de subsidieaanvraag (contracten mogen pas na de aanvraag worden aangegaan);
 • Bent u ondernemer en betaalt u inkomsten- of vennootschapsbelasting? Dan komt u in aanmerking voor aftrekposten of andere fiscale regelingen, en niet voor DUMAVA;
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energiebesparingsplicht? Dan kunt u geen DUMAVA aanvragen voor erkende maatregelen of een energiebeheersysteem;
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen? En heeft u nog geen label C of hoger? Dan kunt u de DUMAVA-subsidie niet gebruiken;
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseert u binnen 3 jaar na verstrekking.

Subsidiebedragen

 • De subsidie voor individuele verduurzamingsmaatregelen bedraagt 20%;
 • De subsidie voor of een integraal verduurzamingsproject kan oplopen tot 40%;
 • Het minimale subsidiebedrag voor individuele maatregelen is € 5.000,- en voor integrale projecten € 25.000,-;
 • Het budget voor 2024 is € 237,5 miljoen:
  • 70% voor integrale projecten (€ 166,25 miljoen);
  • 30% voor verduurzamingsmaatregelen (€ 71,25 miljoen).

Wijzigingen t.o.v. 2023

Om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen zijn de volgende wijzigingen voorgesteld voor de DUMAVA ten opzicht van 2023.

 • Het subsidiebudget wordt verhoogd naar € 237,5 miljoen
 • Het subsidie percentage voor losse maatregelen gaat omlaag van 30% naar 20%
 • Het subsidie percentage voor integrale maatregelen kan oplopen van 30% tot 40%, afhankelijk van het aantal labelsprongen. In 2023 was dit maximaal 30%
 • Wordt uw organisatie gezien als grote onderneming, dan is de maximale DUMAVA subsidie 30%;
 • Het maximale subsidiebedrag per aanvrager wordt verlaagd van €2,5 miljoen naar €1,5 miljoen. Zo kunnen er meer aanvragers subsidie ontvangen
 • Maatregelen met een korte terugverdientijd, zoals LED-verlichting, verdwijnen van de maatregelenlijst. Daarentegen krijgt u meer mogelijkheden om met subsidie te investeren in energieopslag

Let op! De voorwaarden van de nieuwe openingsronde van de DUMAVA worden gepubliceerd op de Dumava pagina van de rvo

Aanvragen?

De DUMAVA subsidie kan worden aangevraagd vanaf 3 juni 2024. De verwachting is dat ook dit jaar het gehele budget binnen één dag geclaimd gaat worden. De beoordeling van de DUMAVA aanvragen gaat op volgorde van binnenkomst. Zorg daarom dat u Duvast op tijd inschakelt voor het energieadvies en maatwerkadvies voor uw maatschappelijk vastgoed. Projecten die in 2023 zijn uitgeloot kunnen opnieuw worden ingediend, mist deze voldoen aan de juiste voorwaarden.

Wij helpen u graag bij de verzorging van het DUMAVA traject.