Energiebespaarplicht 2023

Gepubliceerd op 04 september 2023

Erkende Maatregelenlijsten (EML) 2023

De energiebesparingsplicht is onderdeel van de kabinetsplannen om Nederland te actief aan de slag te gaan met energiebesparing en verduurzaming. Het is afhankelijk van het energieverbruik op je bedrijf of organisatie. Bij een energieverbruik van meer dan:

  • 50.000 kWh of meer per jaar
  • En/of gasverbruik van meer dan 25.000 m3
    (of equivalent daarvan) per jaar

Zit het energieverbruik op je bedrijf hier boven, dan heb je te maken met de energiebesparingsplicht.

De energiebesparingsplicht houdt in dat je alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uitvoert. Die eis geldt ook als er geen energie mee wordt bespaard, maar wel de CO2-uitstoot wordt verminderd. Dat kan bijvoorbeeld het opwekken van hernieuwbare energie dmv zonnepanelen. Ook de toepassing van energie met minder CO2-impact valt eronder.

Aan de andere kant: voor bedrijven kan het ook een stimulans zijn om maatregelen te nemen met een korte horizon.

De lijst met erkende maatregelen vind je hier.

Extra verplichting in 2023
Naast de energiebesparingsplicht gelden er mogelijk, afhankelijk van de grootte van je bedrijf en het totale energieverbruik, nog een andere verplichtingen:

Soort verplichting Voorwaarden verbruik per jaar
Informatieplicht


50.000 tot 10 miljoen kWh of
250.000 - 170.000 m3 aardgas (equivalent)

Onderzoeksplicht


> 10 miljoen kWh of
> 170.000 m3 aardgas (equivalent)

EED-auditplicht


Meer dan 250 werknemers in dienst of
Meer dan € 50 miljoen jaar omzet

Stappenplan

Met dit stappenplan kan je zien welke verplichting jouw bedrijf extra heeft.

Eens in de vier jaar moet je als je in één van bovenstaande categorieën valt aan RVO rapporteren hoe je aan deze verplichting gaat voldoen. In 2019 is de informatieplicht rondom de energiebesparingsplicht voor het eerst ingegaan, waardoor veel ondernemers in 2023 uiterlijk 1 december aan deze verplichting moeten voldoen.

Vergeleken met 2019 zijn de uitzonderingsposities voor oa. type C bedrijven van het activiteitenbesluit en de glastuinbouw vervallen. Hierdoor zullen deze bedrijven moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht en de andere genoemde verplichtingen, als het energieverbruik hoger is dan eerder genoemde waarden. 

Als Duvast hebben wij de kennis om de verschillende verplichtingen in kaart te brengen en kunnen wij vervolgens ook helpen met de uitvoering hiervan. Onze adviseurs hebben zowel de technische om te bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden maar ook de financiële kennis om een goede inschatting van de investeringen en mogelijke subsidies te maken.

Wil je gebruik maken van onze kennis en ondersteuning? Neem dan contact met ons op