Verduurzaming kantoren loopt achter op verplichte energielabel C

Gepubliceerd op 14 juni 2021

Vanaf 2023 moeten gebouwen met een kantoorfunctie energielabel C of hoger hebben.

Tot nu toe heeft ruim 80 procent van de gebouwen nog géén energielabel C.

80% heeft nog geen energielabel C

De verplichting voor het energielabel C geldt voor alle kantoren van minimaal 100 vierkante meter, Cobouw Data & Analytics heeft onderzocht hoe eigenaren er nu zo’n 1,5 jaar voordat de verplichting in gaat voor staan. De uitkomsten zijn verontrustend.

In totaal zijn zo’n 68.000 kantoren verplicht om vanaf 1 januari 2023 een energielabel te hebben. Hiervan heeft slechts 19 % op dit moment minimaal energielabel C. In het komende anderhalf jaar moeten er nog ruim 50.000 kantoren een energielabel aanvragen en/of energiebesparende maatregelen treffen.

2050: volledig energieneutraal

Een energielabel C betekent dat gebouwen relatief energiezuinig zijn, maar dat er nog ruimte is voor verdere besparingsmaatregelen. Te denken valt aan isolatie of de plaatsing van zonnepanelen. Het verplichte C-label in 2023 is een tussenstap op weg naar volledig energieneutrale gebouwen. Dat is het doel voor 2050.

Voor het behalen van de milieueisen in 2023 moet het aantal afgegeven energielabels dit jaar vervijfvoudigen. Dat is een erg ambitieuze opgave.

Kleine kantoren

De grootste opgave ligt bij de kleinere kantoren. Onder deze kantoren is het percentage met het laagste label (energielabel G) twee keer zo groot als onder grotere kantoren. Ook de kantoren in krimpgebieden lopen achter. De huurprijzen zijn in deze gebieden relatief laag en daardoor is het voor eigenaren lastiger om deze investeringen te doen.

Andere oorzaken liggen vaak bij onwetendheid of een afwachtende houding. Niet alle eigenaar-gebruikers zijn op de hoogte van de energielabelplicht per 2023. Of zij zijn niet bekend met de gevolgen van deze verplichting of welke maatregelen zij kunnen treffen. Een ander deel denkt dat er weinig op gehandhaafd wordt, dus wachten zij af.

Maatregelen

De maatregelen die moeten worden getroffen zijn veelal niet zo ingrijpend zijn als verwacht. Met een aantal lichte ingrepen (zoals ledverlichting) zijn veel kantoren er al. Voor de gebouwen met een energielabel G of F moeten meer stappen worden gezet om naar een energie C of hoger te komen.

Het nemen van duurzame maatregelen in kantoren is vaak een goede investering. Bijna alle maatregelen leveren geld op.  

Tijd voor actie

Bij het ontbreken van een label riskeert de eigenaar een boete van 20.000 euro. Komt een eigenaar-gebruiker pas op het laatste moment in actie, dan is 2023 geen haalbaar doel meer. Uitstellen tot vlak voor 2023 is volgens expert gewoon weg niet haalbaar, hiervoor zijn niet voldoende installateurs beschikbaar.  Ditzelfde geldt ook voor gecertificeerde EP adviseurs die het energielabel moeten afgeven.