Nieuwe methodiek Energielabels

Gepubliceerd op 01 augustus 2020

Per 1 januari 2021 is een nieuwe bepalingsmethode voor het energielabel aangewezen om de energieprestatie van gebouwen te bepalen.

NTA 8800

De NTA 8800 vervangt onder andere de NEN 7120 (Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode). Met de intrede van de NTA 8800 stapt Nederland af van de huidige Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen en Energieprestatie coëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en.

De NTA 8800 gaat over naar onder meer de energiebehoefte van een gebouw in kWh/ m2 gebruiksoppervlakte, per jaar. Met de NTA 8800 verdwijnt het onderscheid tussen de meetmethode voor bestaande bouw en nieuwbouw en het onderscheid tussen woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

Einde vereenvoudigd energielabel

De huidige situatie die geldt tot en met 31 december 2020 houdt in dat er twee verschillende methode zijn om een energielabel voor een woning te bepalen. Voor woningen kan het energielabel bepaald worden op basis van de Energie-Index. Deze is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken van een woning die geïnspecteerd worden door een gediplomeerd inspecteur. Een woningeigenaar kan ook kiezen voor het energielabel dat bepaald wordt via de website www.energielabelvoorwoningen.nl. Hier geven woningeigenaren zelf de belangrijkste 10 kenmerken op, deze worden door een erkend deskundige op afstand gecontroleerd. Deze methode heet het Vereenvoudigd Energielabel (VEL).

De intrede van de NTA 8800 met de BENG-2 eis maakt een einde aan het vereenvoudigd energielabel. Door de BENG-2 krijgt de geometrie (vierkante meters) van een woning meer invloed op het resultaat van het energielabel. Daarnaast wordt er vanuit de overhied getwijfeld aan de nauwkeurigheid van het vereenvoudigd energielabel.

Energielabels

Met de NTA 8800 verandert de indicator voor de energieprestatie, waardoor de klassegrenzen voor de Energielabels veranderen. Door de nieuwe methode krijgt ongeveer de helft van de woningen een ander energielabel op het moment dat het huidige label verlopen is.
Voor de bepaling van de energieprestatie volgens de NTA 8800 zijn meer gebouwkenmerken nodig dan voor de huidige Energie-Indexbepaling. De prestatie kan dus niet zomaar worden omgezet naar de nieuwe NTA 8800 methodiek.
De klassenindeling voor het energielabel wordt bepaald op basis van de BENG 2 (primair fossiel energiegebruik).

Energielabel BENG 2 (kWh/m2 per jaar)
A++++ Primair fossiel gebruik ≤ 0
A+++ 0 < Primair fossiel gebruik ≤ 50
A++ 50 < Primair fossiel gebruik ≤ 80
A+ 80 < Primair fossiel gebruik ≤ 110
A 110 < Primair fossiel gebruik ≤ 165
B 165 < Primair fossiel gebruik ≤ 195
C 195 < Primair fossiel gebruik ≤ 255
D 255 < Primair fossiel gebruik ≤ 300
E 300 < Primair fossiel gebruik ≤ 345
F 345 < Primair fossiel gebruik ≤ 390
G Primair fossiel gebruik > 390

De overgang van de huidige bepalingsmethode (NEN7120) naar de NTA 8800 zorgt er voor dat labelverschuivingen kunnen optreden. Daarbij is geprobeerd om het aantal verschuivingen te minimaliseren. De helft van de woningen behoudt het eigenlabel en bij 90% van de verschuivingen is er hooguit 1 label verschil (naar boven of naar beneden). Huidige Energielabels blijven geldig tot de einddatum, woningen afmelden met de nieuwe methodiek is niet meteen nodig.

Bij deze nieuwe rekenmethodiek horen ook nieuwe en andere invoergegevens. Voordat een woning afgemeld kan worden moet de woning eerst opnieuw bezocht worden om alle gegevens vast te stellen. 

Verschil in uitkomst met huidige methodiek

Een afwijkingsstudie van beide methodieken laat zien dat 55% van de gebouwen hetzelfde label behoudt.

Het andere deel laat afwijkingen zien variërend van 1 labelsprong tot 2 labelsprongen of meer. Van het deel dat afwijkt, verschuift 79% één labelsprong en 21% verschuift twee of meer labelsprongen. Dit kunnen zowel labelverslechteringen of labelverbeteringen zijn. Deze afwijkingen tonen aan dat het totaal van alle energielabels gemiddeld gezien onveranderd zal blijven.

Het zijn juist de individuele panden of portefeuilles die af kunnen wijken in positief of juist negatieve zin.