EED

Europese Energie-Efficiency Richtlijn

De EED verplicht organisaties met meer dan 250 FTE, of met een jaar omzet van € 50 miljoen of meer tot een energie-audit. De EED wetgeving in combinatie met de EPBD wetgeving zorgen voor een milieu bewust Europa en verplicht grote bedrijven bij te dragen aan energiebesparing.

Voorwaarden Energie-audit

Werkwijze Energie-audit

De EED energie-audit moet worden uitgevoerd voor all afzonderlijke locaties. Enkele bedrijven komen in aanmerking voor vrijstelling voor de energie-audits, indien één van de volgende opties van toepassing is:

  • Uw organisatie is gecertificeerd conform de ISO 50001 (energie management systeem)
  • Uw organisatie neemt deel aan één van de meerjarenafspraken van de RVO
  • De organisatie is gecertificeerd conform de ISO 14001 (milieu management systeem)

De RVO geeft aan dat een goed uitgevoerde energie-audit een besparing van 10 tot 40% oplevert, op uw energieverbruik én -kosten.

Duvast begleidt u bij de energie-audit volgens de EED. 

  • Onze adviseur stelt een energiebalans op
  • Op basis van de opgestelde energiebalans brengt de adviseur de maatregelen in kaart
  • Duvast adviseert hoe u deze maatregelen kan treffen.

Belangrijke voorwaarde aan de EED energie-audit:

  • Maatregelen met een terugverdientijd van < 5 jaar moeten worden uitgevoerd.