NEN-Normen

Gepubliceerd op 17 oktober 2016

Overzicht van toepasbare NEN-Normen

Duvast werkt volgens verschillende NEN-normen. 
Hieronder vindt u informatie over de normen die wij hanteren:

Nederlandse normen:

NEN 1087Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw

NEN 2057: Daglichtopeningen in gebouwen. bepalingsmethode daglichtoppervlakte van daglichtopeningen

NEN 2580: Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden 

NEN 2686: Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode

NEN 7120: Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode vervangen door de NTA 8800

Europese normen:

NEN-EN 13187: Kwalitatieve detectie van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil - infraroodmethode